Tel: 021/616-992
Fax: 021/610-586
          E-mail:
          savjetovaliste.lanterna@st.t-com.hr
Trg Tina Ujevića 5/3
21 300 Makarska
Sljedeća
Savjetovalište Lanterna je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
DOKUMENTI
BESPLATNE PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

Hrvatski jezik jedan je od  najzahtjevnijih nastavnih predmeta na Državnoj maturi. Ispit se sastoji od dva dijela (esej i test) koja se pišu tijekom dva dana, ove godine 18. i 19. lipnja.

Kako bismo maturantima makarskih srednjih škola olakšali pripremanje gradiva i smanjili nepotrebni stres, Savjetovalište Lanterna je prošle godine prvi puta organiziralo besplatne pripreme za Državnu maturu iz hrvatskoga jezika. Lani je kroz pripreme prošlo 54 učenika. Ponosni smo što smo kvalitetno realizirali ovaj projekt o čemu su svjedočili i sami učenici koji su u svojim evaluacijama dali najviše ocjene pripremljenosti i stručnom znanju profesorica, te organizaciji i korisnosti ovih priprema.
Stoga nas, nakon provedene ankete među učenicima završnih razreda obje srednje škole, nije iznenadio još veći interes učenika za pripreme za ovu godinu.
Pripreme za državnu maturu su započele ove subote, 20. siječnja (od 9 do 12 sati). Škola je bila puna maturanata (80 učenika).
Pripreme  vode profesorice hrvatskoga jezika i književnosti Danijela Turić i Antonija Vuletić, a održavat će se, s dopuštenjem ravnatelja Slavka Gudelja,  u SŠ fra Andrije Kačića Miošića.
Pripreme za državnu maturu planiramo realizirati kroz 72 sata, do sredine svibnja, unutar kojih planiramo analizirati sva književna djela koja se nalaze na popisu eseja za Državnu maturu i temeljito proći jezični dio gradiva. Nastojat ćemo sve polaznike detaljno uputiti u sadržaje ispitivanja koji će naći na Državnoj maturi, razviti im potrebne vještine i ponoviti s njima stečena znanja.
Kao organizatori, iskreno se nadamo se da ćemo i ove godine ostvariti temeljni cilj: ojačati samopoštovanje  i smanjiti strah od neuspjeha što su važni čimbenici pri polaganju ispita te da ćemo potaknuti u učenicima volju za daljnjim učenjem i kvalitetnijim pripremanjem državne mature.
Napominjemo da je ovogodišnji projekt  Savjetovališta  Lanterna priprema za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika podržan od Grada Makarske i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sanja Puharić, prof.
Prethodna